Witamy na stronie Zespołu Szkół nr 1 im. Romualda Traugutta w Bartoszycach

Szkoła Podstawowa nr 1

Informacje o rekrutacji do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 1 w Bartoszycach
w roku szkolnym 2014/2015

1. Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 1 przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły.

2. Obwód Szkoły Podstawowej nr 1 obejmuje ulice:

Bohaterów Warszawy (numery nieparzyste od numeru 51), Generała Andersa, Hetmana Gosiewskiego, Jarosława Dąbrowskiego, Korczaka, Krótka, Księcia Poniatowskiego, Mickiewicza, Mierosławskiego, Paderewskiego (numery nieparzyste), Słowackiego, Struga, Tartaczna, Traugutta, Turkowskiego, Warszawska (numery parzyste), Wojska Polskiego, Wyspiańskiego, Zakole

3. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.

4. Rodzice kandydatów spoza obwodu szkoły składają wniosek o przyjęcie do szkoły do dyrektora szkoły.

5. Kryteria przyjęć kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły:

Kryteria wynikające ze statutu szkoły/ustalane przez dyrektora
w uzgodnieniu z organem prowadzącym

liczba punktów

1.

Dziecko zamieszkuje w Bartoszycach.

8

 2.

Dziecko posiada rodzeństwo w szkole.

4

 3.

Dziecko uczęszczało do szkoły –  kontynuacja nauki.

2

 4.

Miejsce pracy rodzica znajduje się w obwodzie szkoły  - należy dołączyć zaświadczenie o miejscu zatrudnienia rodzica.

1

 WAŻNE: W przypadku jednakowej liczby punktów o przyjęciu decyduje wcześniejsza data złożenia wniosku.

 6. Zgłoszenia i wnioski należy złożyć w sekretariacie szkoły do 28 kwietnia 2014r. do godziny 1500.

7. Wzory zgłoszeń i wniosków dostępne są w sekretariacie szkoły i na stronie: www.zs1bartoszyce.pl